Kontakt og bestyrelse

Bestyrelsen

Her kan du finde en list over vores bestyrelse og dens medlemmer:

Bestyrrelses formand:
Aage Buhl

Bestyrrelses medlemmer:
Flemming Lykkegaard
Lone Due
Helle

Suppleanter:
Mathias Nielsen
Poul Præst

Placering

Overbyvej 27, As, 7130 Juelsminde

Klubbens sponsorer

Tandlægerne Anne og Klaus Krøner

Super Spar, As Vig

Intersport, Juelsminde

Den Jyske Sparekasse

Rotovent A/S

Havlykke Planteskole

SuperBrugsen, Juelsminde

Horsens Folkeblad

Advokatkontoret i Juelsminde

As Tømrer- og Snedkerforretning

VVS Snaptun ApS

Odd K – Din Tøjmand

BB Byg Juelsminde

VORES HISTORIE

Perioden 1912-1936

As Idrætsforening blev stiftet 25. november 1936, som et resultat af sammenslutningen af hele tre ungdomsforeninger i As sogn: Gymnastikforeningen, Ungdomsforeningen og Boldklubben, som menes at være startet omkring 1920. Hver især havde de udført et stort og dygtigt arbejde, men fandt ud af, at en centralisering af hele ungdomsarbejdet var ønskeligt. Efter et ret så omfattende arbejde blev As Idrætsforening stiftet i As Forsamlingshus netop på As Ungdomsforenings stiftelsesdato den 25. november i 1912. Lige siden har As Idrætsforening forsøgt at varetage de tidligere foreningers arbejdsområder, naturligvis tilpasset de skiftende tider, men med hovedvægten på fodbold, gymnastik og håndbold. As Idrætsforening har alle dage og er stadig den betydende forening i As. I lange perioder har foreningen også varetaget dilettantforestillinger, ligesom andre familierelaterede arrangementer såsom sportsuger og fastelavnsfester.

Perioden 1936-1985

De første 15 år foregik fodboldspillet efter lejeaftaler på lokale bønders græsmarker med diverse efterladenskaber, men i 1951 blev As Stadion med fodbold- og håndboldbane anlagt ved siden af As skole. Bjerre Herreds bedste fodboldbane havde set dagens lys. Siden da har As skole og As Idrætsforening været tæt forbundet. Omklædningen foregik ganske vist i det fri, men da skolen fik bygget gymnastiksal i 1955, blev der omklædningsrum i kælderen under gymnastiksalen. Hovedtilbuddet er fodbold, og vidt berømt er tirsdagsfodbolden udendørs året rundt. Dette startede i 1960’erne, uden lys på stadion, kun træning og spil for tændte billygter: ”As de vild” var opstået, og trives i dag fortsat, dog med lysanlæg.

I 1980 blev der bygget nye omklædningsrum og samtidig fik klubben stillet den gamle lærerbolig til rådighed som klublokale. Såvel lysanlæg, omklædningsrum, samt indretning af klublokaler er alt sammen lavet af frivillig arbejdskraft, med en solid opbakning fra sognet. I 1985 fik klubben endnu en fodboldbane. I de følgende år så alt lyst ud for idrætsforeningen, faciliteterne var i orden og såvel ungdoms- som seniorfodbolden trivedes i bedste velgående.

Perioden 1985-2002

Som så mange andre idrætsforeninger måtte As Idrætsforening også se børnetallet falde og mange af ungdomsholdene blev 7-mandsfodbold. As skole og As Idrætsforening har som sagt altid været tæt knyttet til hinanden, så da As skole stod for nedlæggelse, var As Idrætsforenings eksistens truet!! Det gamle As sogn ”spillede” her sin sidste alvorlige ”kamp” udenfor banen og vandt. As–Friskole blev startet i 1996, og fra at ”aflevere” børnene fra 5. klasse til Juelsminde Skole, blev klassetrinene udvidet til 8. klasse.

Dette har haft en enorm betydning og givet idrætslivet fornyet kraft. Børneantallet voksede, og dette smittede naturligvis af på foreningslivet, og for første gang i mange år igen 11 mandshold i nogle af ungdomsrækkerne. Der har i mange år været 3 seniorhold, 1 i serie 4 og 2 i serie 6, samt et superoldboyshold. Klubben står i øjeblikket så stærk som nogensinde med medlemstallet og der er en forrygende aktivitet i klubben. As Friskole skulle bruge klublokalet og Idrætsforeningen manglede omklædningsrum m.m. Sognet og medlemmerne stod igen sammen. Frivilligt arbejde helt igennem og november 2002 indviede klubben et nyt klubhus, så rammerne og optimismen for fodboldens videre fremtid i As er særdeles gode.

Fra Håndbold til Fodbold

I 1950’erne og 60’erne havde foreningen efter størrelse virkelig gode håndboldhold. Det var jo tiden for udendørs bold, hvor foreningen kunne stille 3 damehold, hvoraf det bedste hold var placeret i jyllandsserien med stor succes. Håndbolden blev efterhånden en indesport, og med byggeriet af Juelsmindehallen startede håndboldsamarbejdet As-Klakring I.F. op, og i dag er håndbolden henlagt til Klakring I.F. As Idrætsforening har haft et fortrinligt samarbejde med andre klubber, således med Klakring I.F. omkring fodbold i 40’erne og 50’erne. Ligeledes med Rårup G.I.F. sidst i 60’erne, og senest med Juelsminde I.F. omkring damefodbold her ved årtusinde skiftet.

Pigefodbold bliver en realitet:

Pigefodbold er et specielt kapitel. I 1972 kom nogle piger og spurgte Arne Hansen hvorfor de ikke kunne spille fodbold? Svaret fra Arne var: ”Kan i samle nogle piger så laver vi et hold”. Som sagt så gjort og Arne blev taget på ordet! Det var nogle fantastiske piger som troppede op, resultaterne tæller for sig. Småpigeholdet hjemførte et jysk mesterskab i indefodbold i 1975 og blev danske mestre i pigerækken i 76, 77 og 78 og i juniorrækken i 79 og 80. Danske mester i fodbold indenfor DDGU’s pigerække i 1976 og jysk mester i JBU’s pigerække i 76 og i juniorrækken i 77. Den største bedrift var sejrene i den internationale besatte Norway Cup i 1977 og 78, så klubbens største trofæ, Osebergskibet i sølv blev vundet til ejendom, og pryder i dag klubhuset sammen med de to Oseberg-trolde.

Der var mange talenter blandt pigerne og flere af dem spillede på udvalgt jysk hold, i hvilket arbejde Arne Hansen også deltog i. Gymnastikken har igennem mange år kun været på motionsplan for damerne og ligeledes med badminton, som dyrkes i skolens gymnastiksal.

Legenderne:

Legendariske ”lille Dres” Andreas Hansen var klubbens første formand, men det var Holger Olsen, som i mange år spillede fodbold i klubben, der skabte drengeholdene i As. Holger har kørt mange kilometer på sin cykel for at samle drengene til fodbold, og det gav også resultater op i 50’erne. Drengene fra dengang banede vejen for klubbens bedste resultater op igennem 60’er og i begyndelsen af 70’erne, da klubben spillede i serie 3, så det var velfortjent at han blev æresmedlem af klubben i 1969. En af drengene fra dengang var Jørgen Andersen. Han har været i bestyrelsen, men det var i trænergerningen at Jørgen har udført et kæmpearbejde. Først som træner for drengene, senere som holdleder for seniorer, og sidst men ikke mindst som dametræner i samarbejdet med Juelsminde I.F., så det var velfortjent at han fik J.B.U.’s sølvnål i 1982 og DBU’s 25 års sølvnål i 1993. I 2003 blev Jørgen Andersen og Folke Iversen udnævnt til æresmedlemmer i As Idrætsforening.

Folke Iversen har gennem en menneskealder udført et kæmpearbejde for klubben. Han har passet banen, dommer, bankospillet, holdleder og hvor der har manglet en hjælpende hånd har Folke altid været på pletten. En af profilerne på banen har været Kaj Julsen. Kaj har spillet i klubben fra dreng i 50’erne, men var ikke mere end 11 år da han debuterede på seniorholdet. Hvor mange kampe han har spillet for klubben vides ikke. Ligeledes var han formand i klubben fra 1963-73.

Sammenhold ”en gang asser altid asser”

Klubbens største succes er nok sportsugen, hvor der spilles fodbold i alle aldre, men lørdag er ”klubbens dag”. Der blev i mange år spillet ”familiefodbold”, men dette er blevet afløst af ”familiehold” hvor der ”kæmpes og leges” i alle mulige former for konkurrence. Det primære er her at være med og hygge sig, lige fra det fælles kaffebord om morgenen, konkurrencer i løbet af dagen, frokosten i det grønne med medbragt madkurv, til festen i teltet om aftenen. Der er i klubben udgivet et 10 års skrift og bogen Asserne i forbindelse med As I.F.’s 50 års jubilæum i 1986. Vi har i klubben altid lagt vægt på sammenholdet, så – en gang Asser – altid Asser.

Klubbens største succes er nok sportsugen, hvor der spilles fodbold i alle aldre, men lørdag er ”klubbens dag”. Der blev i mange år spillet ”familiefodbold”, men dette er blevet afløst af ”familiehold” hvor der ”kæmpes og leges” i alle mulige former for konkurrence. Det primære er her at være med og hygge sig, lige fra det fælles kaffebord om morgenen, konkurrencer i løbet af dagen, frokosten i det grønne med medbragt madkurv, til festen i teltet om aftenen. Der er i klubben udgivet et 10 års skrift og bogen Asserne i forbindelse med As I.F.’s 50 års jubilæum i 1986. Vi har i klubben altid lagt vægt på sammenholdet, så – en gang Asser – altid Asser.

AS IDRÆTSFORENING