HUSK ARBEJDSLØRDAG 18/3-17!

1                                 2

ARBEJDSLØRDAG / AVISINDSAMLING

LØRDAG D.  18.03.2017, kl. 08:30 – ca. 12.30

 

Kom frisk og vær med til en hyggelig formiddag med rengøring af klubhuset / banerne /avisindsamling mm. i As Idrætsforening. Jo flere vi er, jo sjovere (-:

Vi starter alle med kaffe / rundstykker kl. 8.30 i klubhuset på Overbyvej 27, As.

To do liste:

  • Papirindsamling i sognet
  • Forårsrengøring af klubhuset
  • Vask af sponsorskilte
  • Fugning af vindue i store omkl.rum
  • Tøjskab gennemgåes
  • Håndtag på skab i gang
  • Koste flyttes til omkl.rummene
  • Hegn, tagrender mm. efterses

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset eller på mail gitteas@yahoo.dk

Eller bare mød op hvis du kan afse et par timer –  VEL MØDT!           AS IF  

Skriv en kommentar